Coming soon

Our website is about to launch shortly

Scroll to Top

PIRAEUS Head Office:

67 Akti Miaouli,
18537, Piraeus, Greece

Tel.:+(30) 210 4282956 – 8
e-mail: piraeus@margetis.com

WORLD WIDE OFFICES

PIRAEUS
ISTANBUL
MONTENEGRO
HOUSTON
SPLIT
SHANGHAI
DUBAI
SINGAPORE
INDIA